wait

Besorolási kategória leírások

# BESOROLÁSI KATEGÓRIA LEÍRÁS
0 Tiszta Nincs egyéb besorolás a járművön.
1 Vízkár A jármű édesvízi kárt szenvedett (vagy nem ismert, hogy a károsodást édes- vagy sós víz okozta).
2 Tűzkár A jármű tűzkárt szenvedett.
3 Jégesőkár A járművet jégeső rongálta meg.
4 Sósvíz-kár A járművet sós víz károsította.
5 Vandalizmus A járművet vandálok rongálták meg.
6 Szerelvény Olyan jármű, amit különböző (nem egyező VIN-ű) alváz, motorkeret és karosszéria elemekből építettek össze. A jármű VIN azonosítójaként az alváz VIN számát használatos.
7 Szétszerelt A jármű csak alkatrészként értékesíthető és törvényesen nem vezethető.
8 Hulladék A jármű nem alkalmas az utakon történő biztonságos használatra és az alkatrészként vagy hulladékként való használattól eltekintve nincs értéke, illetve a jármű tulajdonosa azt visszavonhatatlanul alkatrészforrásként vagy hulladékként azonosíttatta. Ilyen jármű soha nem regisztráltatható és soroltatható át. Javíthatatlan selejtezettként vagy megsemmisültként is ismert.
9 Újjáépített A korábban mentettként besorolt jármű átment a lopásgátló és biztonsági ellenőrzésen vagy egyéb joghatósági intézkedésen annak biztosítékaként, hogy a járművet az előírt szabványoknak megfelelően építették újjá. Korábbi mentettként (mentett) is ismert.
10 Rekonstruált Olyan jármű, amit eredeti felépítéséhez képest tartósan megváltoztattak valamilyen fő komponens eltávolításával, hozzáadásával, illetve helyettesítésével.
11 Mentett A sérülés nem részletezett – Bármilyen jármű, ami olyan mértékig sérült, semmisült meg, illetve kársodott, hogy a baleset előtti állapotba és az utakon történő törvényes használatra történő újjáépítéséhez illetve rekonstruálásához szükséges becsült vagy tényleges alkatrész és munkadíj teljes összege a jármű kiskereskedlemi értékének jogszabály által meghatározott százalékát meghaladja. A jármű kiskereskedelmi értékét a kiskereskedelmi értékek nemzetileg elismert gyűjteményének (automatizált adatbázisokat tartalmazó) aktuális kiadása határozza meg.
A Mentett – Sérült vagy Nem meghatározott kategória olyan járműveket is tartalmaz, aminek tulajdonjogát kárrendezés során egy biztosítótársaság szerezte meg, vagy olyanokat, amiket a jármű tulajdonosa mentettként kíván besoroltatni a mentett besorolás megszerzésével, a járműkárosodás és -javítás mértékének figyelembevétele nélkül, illetve olyanokat is, amiknek mentettként történő besorolására a jogszabály nem különböztet meg okot.
12 Teszt jármű A járművet a gyártó építette és tartja meg tesztelés céljából.
13 Felújított Olyan jármű, amit új utasfülke, vagy alváz beépítésével módosítottak, a többi meglévő elemet felújítva, ami együttesen egy nagyobb értékű vagy más stílusú járművet eredményez.
14 Ütközés A jármű ütközés általi kárt szenvedett.
15 Fentartott 09-es kód szerint megszűntetve. A 15-ös kód Korábbi Mentett volt.
16 Megtartott mentett A jármű mentett besorolást kapott és a tulajdonos megtartja.
17 Korábbi Taxi A járművet korábban taxiként regisztrálták.
18 Korábbi Rendőr A járművet korábban rendőrségi járműként regisztrálták.
19 Eredeti Taxi A jármű jelenleg taxiként regisztrált.
20 Eredeti Police A jármű jelenleg rendőrségi járműként regisztrált.
21 Újragyártott A járművet a gyártó állította helyre.
22 Szürke Piaci A járművet az USA-n kívüli piacra gyártották és később behozták az USA-ba. A “22”-es besorolást a “45”, “46”-os váltotta 2021/06/25 dátummal.
23 Garanciális visszavitel A járművet a garancia megszegése miatt visszavitték a gyártónak.
24 Antik A jármű több, mint 50 éves.
25 Klasszik A jármű több, mint 20 éves és megfelel egyéb jogszabályspecifikus előírásnak, pl. járműgyártó, állapot, stb.
26 Mezőgazdasági Jármű A jármű elsődlegesen magánutakon, mezőgazdasági célra használatos.
27 Fakitermelő Jármű A jármű elsődlegesen magánutakon, fakitermelési célra használatos.
28 Street Rod A járművet úgy módosították, hogy az nem felel meg a gyártói specifikációknak, illetve a módosítások teljesítik a jogszabály specifikus kritériumokat.
29 Újrakiadott VIN Az alváz VIN számát újar kiadták, azaz ugyanazt a VIN-t újra felhasználták.
30 Replika Olyan jármű, aminek a karosszériáját úgy építették meg, hogy hasonlítson, illetve reprodukálja egy másik, adott évjáratú és gyártmányú járművéjét.
31 Totalkáros Olyan jármű, amit totálkárosnak nyilvánított egy hatóság, vagy biztosító társaság, ami a kár fedezésére kötelezett, vagy amelyet a biztosító birtokba, illetve tulajdonba vesz.
32 Tulajdonosi megtartás Olyan jármű, amit egy biztosító társaság totálkárosnak nyilvánított, de azt a tulajdonos birtokban és tulajdonban tartja.
33 Kötvényesített A biztosító társaság a járműre vonatkozó kötvényt bocsátott ki, mert annak tulajdonjoga nem igazolható; ez lehetővé teszi a jármű értékesítését és regisztrálását. Megjegyzés: Ez a besorolás 2003.01.17. után nem érvényes.
34 Memorandum Másolat A tulajdonjogi dokumentum másolat és nem az aktív (eredeti vagy másod-) példány.
35 Csak Alkatrész A jármű csak alkatrészként használható. Ez a kód már nincs használatban, használja a 07 – Szétszerelt kódot.
36 Visszazerzett lopás A járművet korábban mentettként sorolták be lopás miatt. A járművet megajvították és bevizsgálták (illetve megfelelt más joghatósági intézkedésnek) és legálisan vezethető.
37 Nem nyilvános zálog A jármű olyan jogkörnyezetből került a regisztráló hatósághoz, amelyik nem közöl zálogjogi tulajdonosi információt a regisztráción. A regisztráló hatóság kiadhat új regisztrációt enélkül a besorolás nélkül, ha nem kap a jarművel kapcsoaltos biztosítéki érdekről szóló értesítést a jogszabályban meghatározott időkereten belül. Megjegyzés: Ez a besorolás 2003.01.13. után nem érvényes.
38 Korábbi Tulajdonosi Megtartás Olyan jármű, ami korábban tulajdonosi megtartás besorolást kapott és eladták. Az új tulajdonos regisztrációja tartalmazza ezt a besorolást.
39 Javítatlan Nem Megfelelőség A gyártó általi, a hatóságnak jelentett, nem biztonsági hiba, amit nem javítottak ki.
40 Javított Nem Megfelelőség A gyártó általi, a hatóságnak jelentett, nem biztonsági hiba, amit kijavítottak.
41 Javítatlan biztonsági hiba A gyártó általi, a hatóságnak jelentett, biztonsági hiba, amit nem javítottak ki.
42 Javított biztonsági hiba A gyártó általi, a hatóságnak jelentett, biztonsági hiba, amit kijavítottak.
43 A VIN-t egy új, állam által kiadott VIN-nel cserélték Ehhez aVIN-hez nem adható ki title. Ez a besorolás újjáépített járművekre adható ki.
45 Szürke Piac A járművet a USA-n kívüli használatra gyártották és utána hozták be az USA-ba. A jármű nem felel meg a vonatkozó szövetségi szabványoknak.
46 Szürke Piac A járművet a USA-n kívüli használatra gyártották és utána hozták be az USA-ba. A jármű megfelel a vonatkozó szövetségi szabványoknak.
47 Gyártói Visszavétel Olyan jármű amit a gyártó vásárolt vissza a visszavásárlási jogaszbályokban meghatározottak szerint, pl. citrom (lemon) jogszabályok. Pl. a gyártót kötelezhetik a jármű visszavásárlására, ha adott számú javítási kísérlettel sem sikerül kijavítani egy fontos hibát egy új járművön, vagy ha egy új jármű ugyanzon probléma miatti javítás miatt összesen több mint 30 vagy több napig használaton kívül volt a vásárlástól számított egy éven belül.
48 Korábbi Bérlet Korábbi bérelt jármű
49 Mentett--Lopott Olyan jármű, amit a lejelentő hatóság mentettnek tekint, mert egy biztosító társaság felette a jármű lopása nyomán történt rendezési eljárás alapján tulajdonjogot szerzett.
50 Mentett—Sérülésen vag y Lopáson kívüli Egyéb ok Olyan jármű, amit a lejelentő hatóság mentettnek tekint olyan kritériumok alapján, mint pl magára hagyás, amit a Mentett – Sérült vagy Nem Részletezett, illetve Mentett – Lopott besorolások nem fednek le. Megjegyzés: A sérülés fokát az “50”-es besorolás kóddal együtt nem jelzik.
51 Nyilvános Sérülés A jármű olyan mértékű sérülést szenvedett, hogy azt a joghatóság sérülés nyilvánosságra hozatali jogszabályainak megfelelően nyilvánosan közölni kell.
52 Korábbi Nem Javítható Olyan jármű, amit egy Megsemmisült/Javítható, vagy Nem Javíthatónak minősített, vagy más módon, a járművet ért sérülések mértéke miatt Nem Javítandónak sorolt jármű javításával építettek, de állami jogszabályok alapján regisztráltak (ezt a title bizonyítvány előlapján jelezve), miután az beleesett a kategória kritériumaiba.
53 Összetört A jármű kerete vagy alváza összetört vagy más módon megsemmisült, így azt fizikaliag lehetetlen felhasználi jármű építésére.
55 Veszélyes anyag Veszélyes Anyaggal Szennyezet Jármű – A hatóság megállapította, hogy a járművet "veszélyes anyag” szennyezte és annak használata nem biztonságos. A vízkáros járművek nem ideértendők.
A “veszélyes anyag” bármilyen olyan anyag, ami a jármű biztonságosságát csökkentheti, vagy a bentlévők sérülését okozhatja. A “veszélyes anyag” egy vagy több, de nem kizárólagosan a következő jellegéből fakadó “veszélyes tulajdonsággal” rendelkezik:
-         Robbanékonyság
-         Gyúlékonyság
-         Oxidációs képesség (tűzfokozó)
-         Emberi méregtartalom (akut vagy krónikus)
-         Maró hatás (emberi szövetre vagy fémre)
-         Ökotoxicitás (bioakkumulációval vagy anélkül)
-         Kapacitás a fenti tulajdonságok kialakulására levegővel vagy vízzel történő érintkezéskor
68 Tényleges A jármű valós futásteljesítménye. Az úthosszmérőt nem tekerték vissza, az nem érte el mechanikai korlátját, vagy nem változtatták meg azt. 
69 Nem Tényleges Az úthosszmérő leolvasás ismerten mást mutat mint a jármű tényleges futásteljesítménye.
70 Nem Tényleges Igazolt úthosszmérő hamisítás – Az úthosszmérő leolvasás hamisítás miatt ismerten mást mutat mint a jármű tényleges futásteljesítménye.
71 Mérőóraállás-közlés alól mentes A jármű abba a kategóriába esik, ami engedi a merőóraállás-közlés nélküli tulajdonosváltást.
72 Meghaladja a mechanikai korlátot A úthosszmérő-állás kevesebb, mint a jármű tényleges futásteljesítménye, mert a merőóra nem tudja kijelezni a teljes tényleges futásteljesítményt.
73 Lehetséges Mérőállás Változtatás A regisztráló hatóságnak oka van feltételezni, hogy a úthosszmérő-állás nem a jármű tényleges futásteljesítményét mutatja, mert a mérőállást megváltoztatták.
74 Cserélt Mérőóra A járműben lévő mérőóra nem a gyárilag beszerelt mérőóra.
75 Megújításkori leolvasás Az úthosszmérő-állást a regisztráció megújításakor rögzítették.
76 Mérőállás Eltérés A regisztráló hatóságnak a járműhöz korábban lejelentett mérőállások alapján oka van feltételezni, hogy a úthosszmérő-állás nem a jármű tényleges futásteljesítményét mutatja.
77 Hívja a  Title Osztályt A regisztráló hatóságnak tudomása van az úthosszmérőt érintő olyan problémáról, mait nem nyomtathat a title dokumentumra. A regisztráló hatóság (manuális eljárás keretében) a problémáról a jogosult érdeklődőknek tájékoztatást ad.
78 A korábbi meghaladja a mechanikus korlátot besorolás helyesbítése A besoroló által javított, a 72-es besorolástól eltérő állapot.
90 Függő Hulladék A Fogyasztói Támogatás az Automobilok Újrafelhasználására és Megmentésére (CARS) program keretében megkezdett eljárás, ami jóváhagyás esetén ezt a járművet a nyilvános utakon történő használatra alkalmatlanná teszi. 
A járműnek az alkatrészforrásként vagy hulladékként történő felhasználásától eltekintve nincs értéke, megadott időn belül bezúzandó vagy feldarabolandó (a motorblokkot beleértve) és a bezúzás, feldarabolás előtt nem exportálható. A CARS programmal kapcsolatos további információért keresse fel a CARS.gov oldalt.
91 Hulladék Autó Ez a jármű alkalmatlan a nyilvános utakon történő használatra (2009 CARS). A járműnek az alkatrészforrásként vagy hulladékként történő felhasználásától eltekintve nincs értéke, megadott időn belül bezúzandó vagy feldarabolandó (a motorblokkot beleértve) és a bezúzás, feldarabolás előtt nem exportálható. A CARS programmal kapcsolatos további információért keresse fel a CARS.gov oldalt.

 

X
>
<
Kész
X
X
X
X